Poslastičarnica Present
Nevesinjska 23
11000 Beograd
Tel: 011 244 2487
present@ikomline.net