Poslastičarnica Present
Nevesinjska 23
11000 Beograd
Tel: 011 244 2487
present@ikomline.net

Poslastičarnica Present

Lokacija Poslastičarnice Present
Vidi Mapu!
Poslastičarnica Present
Nevesinjska 23
(Preko puta ulaza u Opštinu Vračar)
11000 Beograd
Tel: 011 244 2487
present@ikomline.net